Σχετικά

Scroll to content

Το πρόβλημα

Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μία εφαρμογή που έχει τη δυνατότητα να είναι κερδοφόρα, αειφόρα, και θετική για το ευρύτερο κοινό. Αποτελεί μια πολύ ευέλικτη δραστηριότητα της οποίας το προϊόν παραγωγής είναι σχετικά υγιές και έχει σχετικά ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το ζήτημα είναι πως πολύ συχνά, οι επιχειρήσεις εκτροφής σαλιγκαριών αποτυγχάνουν από πολύ νωρίς ή δεν μπορούν να εξελιχθούν πέραν των πλαισίων μιας σχετικά μικρής επιχείρησης. Αν η εκτροφή των σαλιγκαριών πρόκειται να βελτιωθεί και να αποτελέσει μέρος μιας αναπτυσσόμενης αειφόρας οικονομίας, τα εμπόδια που κρατούν την επιχείρηση πίσω πρέπει να αναγνωριστούν και να υπερνικηθούν.

Η λύση

Το έργο του Snailville έχει ως στόχο να αναγνωρίσει και να παρέχει λύσεις στα εμπόδια που αποτρέπουν την ανάπτυξη και την επιτυχία μεταξύ των επιχειρήσεων εκτροφής σαλιγκαριών σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του έργου η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει έρευνα σχετική με τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται κατά την εκτροφή των σαλιγκαριών, θα σχεδιάσει και θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, και θα αφομοιώσει αυτό το πρόγραμμα σε ένα παιχνίδι κατάρτισης που οι χρήστες θα μπορούν να παίξουν. Με αυτό το τρόπο όλοι οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη γνώση με ενδιαφέρον και άμεσο τρόπο.

Οι στόχοι του έργου

Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • Αναγνώριση των εμποδίων που αποτρέπουν την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων εκτροφής σαλιγκαριών και ύστερα η παροχή λύσεων στηριζόμενων στη πραγματική ζωή.
  • Ανάπτυξη ενός προγράμματος που απευθύνεται σε αυτά τα εμπόδια, θα παρέχει αυτές τις λύσεις, και θα βοηθά τον χρήστη να τις εφαρμόσει
  • Ανάπτυξη ενός παιχνιδιού κατάρτισης που μεταδίδει αυτή τη γνώση στους χρήστες με προσιτό και καθηλωτικό τρόπο
  • Δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής για τους εκτροφείς σαλιγκαριών και για άλλους ενδιαφερόμενους μέσω μιας εικονικής Ακαδημίας, στην οποία θα μπορούν να διαμοιραστούν γνώση και να διευρύνουν την εμβέλεια του παιχνιδιού και τα οφέλη του.