Υποστηρίζοντας και καταργώντας τα εμπόδια για μια επιτυχή και αειφόρα εκτροφή σαλιγκαριών σε όλη την Ευρώπη μέσω ενός παιχνιδιού κατάρτισης

Scroll to content

Παίξτε το παιχνίδι κατάρτισης του Snailville και ενημερωθείτε για τη προοπτική εκτροφής σαλιγκαριών

Ανακαλύψτε τρόπους για να κάνετε την εκτροφή των σαλιγκαριών σας πιο κερδοφόρα και να καταρρίψετε τα εμπόδια προς την ανάπτυξη!  

Διερευνήστε άλλα υλικά του έργου μας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων, και ένα γλωσσάριο

Συμμετάσχετε στην Ακαδημία του Snailville για να κοινοποιήσετε τις εμπειρίες σας και να μάθετε από τις εμπειρίες των άλλων