Στο ATERMON, πασχίζουμε να είμαστε στη πρώτη γραμμή της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ συνεχώς πειραματιζόμαστε με καινοτόμες ηλε-λύσεις για τη διάχυση της γνώσης. Η ομάδα αποτελείται από υψηλά ειδικευμένους επαγγελματίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τη τεχνική συμβουλευτική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να εμπνευστούμε και να σχεδιάσουμε λύσεις με δυνατότητα ΤΠΕ για Μηχανική και Τεχνολογία τεχνικών σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με χαρακτηριστικά παιχνιδιού. Οι αξίες μας εξυπηρετούν τις έννοιες της Ανοικτής και Συμπεριληπτικής Μάθησης και  της Εξατομικευμένης Μάθησης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο το οποίο δεν θα επιβάλει περιορισμούς σχετικά με τη ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.